Tiistai 20.02.2018
Olet tässä:  OPISKELU / Muskarit

OPISKELU

MUSIIKKILEIKKIKOULU

OPETUS JA TAVOITTEET

Varhaisiän musiikkikasvatus

Musiikkileikkikouluun ilmoittautuminen järjestetään keväällä ja jälki-ilmoittautuminen alkusyksystä. Musiikkileikkikoulutoiminnan tehtävänä ja tavoitteena on herättää lapsen kiinnostus musiikkia kohtaan, kehittää tasapainoisesti hänen kokonaispersoonallisuuttaan, edistää lapsen sosiaalista kasvua ja antaa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat hyvän pohjan soitinopintojen aloittamiselle. Tärkeänä tehtävänä on myös kehittää musiikkileikkikoulun ja kotien välistä yhteistyötä.
Musiikinopiskelun sisältö koostuu dynamiikan, sointivärin, rytmin, tempon, melodian, harmonian ja muodon alkeiden opettamisesta. Musiikkileikkikoulun keskeisimpiä työtapoja ovat laulaminen, loruileminen, soittaminen, musiikkiliikunta ja musiikin kuunteleminen. Opetusta integroidaan myös muihin taidemuotoihin.
Opetuksen periaatteina ovat kokonaisvaltaisuus ja elämyksellisyys. Opetus etenee kunkin lapsiryhmän oppimisedellytysten mukaisesti. Opetusta annetaan 0-7- vuotiaille kerran viikossa 45-60 minuuttia. Ryhmissä on pääsääntöisesti 7-10 lasta, soitinryhmissä 5-10. Ryhmät muodostetaan huomioiden pedagoginen tarkoituksenmukaisuus, lasten ikärakenne sekä toimitilan antamat mahdollisuudet.
Oppilaitoksen lukuvuosi alkaa elokuussa ja loppuu toukokuussa. Lukuvuoden aikana järjestettävät erilaiset juhlat, tapahtumat ja konsertit ovat tärkeä osa musiikkileikkikouluopetusta.

VAUVA-JA TAAPERORYHMISSÄ (0-2 v.) lapsi ja huoltaja lkäyvät yhdessä tunnilla. Vauvaryhmän voi aloittaa vauvan ollessa 3 kk:n ikäinen. Ryhmissä totutellaan yhdessäoloon lasten ja aikuistenkanssa, luodaan ja kartutetaan loru- ja lauluvarastoa, körötellään, leikitään, lauletaan, soitetaan, kuunnellaan musiikkia ja liikutaan musiikin mukaan.

MUSIIKKILEIKKIRYHMISSÄ (3 - 5 v.) lapset käyvät ilman huoltajaa. Ryhmissä totutellaan olemaan "minä/me yhdessä", luodaan ja kartutetaan loru- ja lauluvarastoa, lauletaan, leikitään, liikutaan, soitetaan keho- ja rytmisoittimia, kuunnellaan musiikkia, tutustutaan musiikillisiin käsitepareihin kokonaisvaltaisesti ja tehdään omaa työkirjaa. Tunnilla tutustutaan rytmiin tititoiden ja melodiakulkuun solmisoiden.Lisäksi tutustutaan soittimiin, joihin musiikkileikkikoulusta voi pyrkiä.

SOITINRYHMISSÄ (6 - 7 v.) soitetaan viisikielistä kannelta. Ryhmissä kerrataan käsitepareja sekä rytmi- ja melodia-asiat. Lisäksi soitetaan opittuja lauluja omalla soittimella, soitetaan korvakuulolta ja nuottikuvasta, totutellaan säännölliseen työskentelyyn soittotehtävän muodossa, lauletaan, soitetaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkia sekä tutustutaan orkesterisoittimiin sekä erityisesti soittimiin, joihin musiikkileikkikoulusta voi pyrkiä. Musiikinopetuksen sisältö koostuu dynamiikan, soitinvärin, rytmin, tempon, melodian, harmonian ja muodon alkeiden opettamisesta. Työtapojen keskeisimmät periaatteet ovat musiikin kokonaisvaltainen kokeminen ja opetuksellinen elämyksellisyys.

MUSIIKKIVALMENNUSRYHMÄT on tarkoitettu 7-8 -v lapsille. Ryhmä toimii tällä hetkellä vain Lohjalla. Ryhmissä tutustutaan monipuolisesti musiikkiin laulaen, soittaen, leikkien ja kuunnellen. Musiikkivalmennuksessa harjoitellaan musiikkiopiston pääsykokeissa vaadittavia asioita ja tutustutaan opistossa soitettaviin eri soittimiin. Musiikillista ymmärrystä viedään myös pidemmälle tutustumalla musiikinteorian alkeisiin.

Hinnat nähtävissä kohdassa Opiskelu-> Hinnasto. Huom! Lukukausimaksua ei palauteta, jos opiskelu loppuu kesken lukukauden (vain lääkärin todistuksella).
 
Uusia muskarilaisia otetaan alle 3-vuotiaiden (3kk-2v + huoltaja) ryhmiin, 3-6-v. musiikkileikkiryhmiin, 6-7-v. kannelryhmiin ja 7-v. ja 8-v. musiikkivalmennusryhmiin. Musiikkileikkikoulussamme ei ole sisarusryhmiä!

*********************************************************

Olet tässä:  OPISKELU / Muskarit
Sivun alkuun